scientific journal
  • ISSN 2072-8158
  • -
  • Урал-Пресс: 012688

Ulzetueva I.D.

Publications «Water: chemistry and ecology»:


Gorshkov A.G., Hutoryanskij V.A., Hahinov V.V., Ulzetueva I.D., Kustova O.V.
Organic polysulfides in thermal waters of Buryatia
// Water: chemistry and ecology. — 2017. — № 10. — c. 68-74