scientific journal
  • ISSN 2072-8158
  • -
  • Урал-Пресс: 012688

THE USE OF VARIANCE AND CORRELATION METHODS OF ANALYSIS FOR THE STUDY OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF MICROORGANISMS OF LAKE BAIKAL

Published in «Water: chemistry and ecology» № 12 / 2016 , p. 67–73.
Heading:

 

Verkhozina V.A.
Verkhozina E.V.
Safarov A.S.
Bukin Yu.S.

Summary:
The efficiency of using the variance and correlation methods for analysis of a large number of the obtained data was shown. It allows to reveal fluctuations of antibiotic resistance in seasonal and interannual aspects and also calculate pairwise correlation coefficients. The absence of correlation between the number of bacteria and antibiotic resistance was found.

Keywords: antimicrobial resistance., aquatic organisms, correlation analysis, dispersion method, ecosystem, lake Baikal

Bibliographic link:
Verkhozina V.A., Verkhozina E.V., Safarov A.S. , Bukin Yu.S. THE USE OF VARIANCE AND CORRELATION METHODS OF ANALYSIS FOR THE STUDY OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF MICROORGANISMS OF LAKE BAIKAL // Water: chemistry and ecology. — 2016. — № 12. — c. 67–73. — http://watchemec.ru/en/article/28375/

Literature:
1. Schegolkova N.M. Primenenie fluorescentnyh
metodov dlya monitoringa biotehnologicheskih proces-
sov i ocenki kachestva vody r. Moskvy v cherte goroda /
N.M Schegolkova, P. S. Shashkina, D. N. Matorin, V. A.
Osipov, A. B. Rubin //Voda: Himiya i ekologiya. 2011.
#12. S. 72-79.
2. Verhozina E.V. Antibiotikoustojchivost mi-
krobnogo soobschestva ekosistemy ozera Bajkal v raj-
one p. Listvyanka, g. Slyudyanki i g. Bajkalska /E.
V. Verhozina, V. A. Verhozina, E. D. Savilov, V. V.
Verhoturov //Byulleten VSNC SO RAMN. 2014. #3.
C. 62-65.
3. Anganova E.V. Antibiotikoustojchivost bakte-
rij mikrobiocenoza reki Leny v rajone g. Yakutska,
Hangalasskogo i Namskogo rajonov (respublika
Saha (Yakutiya)/E. V. Anganova, I. Yu. Samojlova//
Sibirskij medicinskij zhurnal. 2009. #7. S. 211-212.
4. Savilov E.D. Uslovno-patogennye mikroorganiz-
my v vodnyh ekosistemah Vostochnoj Sibiri i ih rol
v ocenke kachestva vod / E. D. Savilov, L. M. Mamontova,
E. V. Anganova, V. A. Astafev // Byulleten VSNC
SO RAMN. 2008. #1 (129). C. 47-51.
5. Anganova E. V. Osobennosti antibiotikoustoj-
chivosti bakterii mikrobiocenoza reki Vilyuj/
E.V. Anganova, E.N. Rychkova, E.D. Savilov //
Byulleten VSNC SO RAMN. 2007. #2 (54). C. 72-74.
6. Anganova E. V. Geterogennost mikrobnyh soob-
schestv poverhnostnyh vodoemov po pokazatelyam an-
tibiotikorezistentnosti bakterij / E. V. Anganova,
E. D. Savilov, M. F. Savchenkov, N. N.Chemezova //
Gigiena i sanitariya 2014. #4. S. 19-22.
7. Savilov E.D. Ekologo-epidemiologicheskaya ocenka
kachestva vod reki Leny / N.: Nauka, 2006. 136 s.
8. «Pitevaya voda. Gigienicheskie trebovaniya k ka-
chestvu vody centralizovannyh sistem pitevogo vo-
dosnabzheniya. Kontrol kachestva». metodiki MUK
4.2.671-97, razrabotannye SanPiN 2.1.4.559-96.
9. Opredelenie chuvstvitelnosti mikroorganiz-
mov k antibakterialnym preparatam: Metodicheskie
ukazaniya. M.: Federalnyj centr Gossanepidnadzora
Minzdrava Rossii, 2004. 91 s.
10. Lakin G.F. Biometriya. M.: Vysshaya shkola, 1990.
349 s.
11. Savilov E.D. Epidimiologicheskij analiz: Metody
statisticheskoj obrabotki materiala. N.: Nauka-Centr,
2011. 156 s.
12. Amsharin N.P., Vorobev A.A. Statisticheskie meto-
dy v mikrobiologicheskih issledovaniyah. L.: Medgiz,
1962. 180 s.
13. Kraemer H. Correlation coeffi cients in medical
research: from product moment correlation to the odds
ratio/ H. Kraemer // Statistical Methods in Medical
research. 2006. Vol. 15. P. 525-544.
14. Grzhibovskij A.M. Korrelyacionnyj analiz/ A.M.
Grzhibovskij// Ekologiya cheloveka. 2008. #9. S. 50-60.
15. Patrick Royston. Algorithm AS 181: The W test for
Normality/Patrick Royston// Applied Statistics. 1982.
Vol. 31. P. 176-180.
16. Hollander Myles, Nonparametric Statistical Methods/
Myles Hollander and Douglas A. Wolfe // New York:
John Wiley & Sons. 1973.
17. Verhozina V. A. Monitoringovye issledovaniya
mikrobnogo soobschestva litoralnoj zony v rajo-
ne yuzhnogo Bajkala/ V.A. Verhozina, E. V. Verhozina,
V.V. Verhoturov, A. S. Safarov // Voda: himiya i eko-
logiya. 2014. #3. S. 66-70.
18. Verhozina V.A. Rol biogeohimicheskih pro-
cessov v balanse azota ekosistemy ozera Bajkal /
V.A. Verhozina, E.V. Verhozina, K.V. Chudnenko //Voda.
Himiya i ekologiya. Vserossijskij nauchno-praktiche-
skij zh-l. 2011. # 12. C 3-7.